4 Natuurkwaliteiten

Ik ben opgeleid met de 4 natuurkwaliteiten: warm, droog, koud en vocht. Zoals te zien is in het schema, staan deze natuurkwaliteiten op een assenstelsel. Er is een droog/vocht-as en een warm/koud-as. Ieder individu heeft een unieke plaats op deze assen: daar waar iemand zich het prettigst voelt. Iemand is gezond als hij/zij vrij kan bewegen over de assen en terug kan naar de eigen plaats om uit te rusten, of gewoon ‘te zijn’.

Bij ziekte hebben we te veel of te weinig van een kwaliteit en raken we uit balans. Je zou ziekte kunnen zien als een waarschuwing vanuit disbalans. De therapie is gericht om weer in balans te komen en klachten kunnen minderen of verdwijnen.

Sanguinicus - Lucht

Warm

Bij een te veel aan de kwaliteit warm kun je denken aan: te druk doen, te boos worden, te hard werken, doorgaan in een te hoge versnelling, rood hoofd, zweten, hoge bloeddruk.

Cholericus - Vuur

Droog

Bij te veel aan de kwaliteit droog kun je denken aan: te veel blijven hangen in details, halsstarrig vasthouden aan structuur, droge huid/kloven, krampen.

Melancholicus - Aarde

Koud

Bij te veel aan de kwaliteit koud kun je denken aan: niet meer tot actie komen, piekeren, koude handen en voeten.

Flegmatisch - Water

Vocht

Bij te veel van de kwaliteit vocht kun je denken aan: chaos in je hoofd en handelen, uitdijen, zware benen, oedeem.

4 Natuurkwaliteiten

Ik ben opgeleid met de 4 natuurkwaliteiten: warm, droog, koud en vocht. Zoals te zien is in het schema, staan deze natuurkwaliteiten op een assenstelsel. Er is een droog/vocht-as en een warm/koud-as. Ieder individu heeft een unieke plaats op deze assen: daar waar iemand zich het prettigst voelt. Iemand is gezond als hij/zij vrij kan bewegen over de assen en terug kan naar de eigen plaats om uit te rusten, of gewoon ‘te zijn’.

Bij ziekte hebben we te veel of te weinig van een kwaliteit en raken we uit balans. Je zou ziekte kunnen zien als een waarschuwing vanuit disbalans. De therapie is gericht om weer in balans te komen en klachten kunnen minderen of verdwijnen.

Sanguinicus - Lucht

Warm

Bij een te veel aan de kwaliteit warm kun je denken aan: te druk doen, te boos worden, te hard werken, doorgaan in een te hoge versnelling, rood hoofd, zweten, hoge bloeddruk.

Cholericus - Vuur

Droog

Bij te veel aan de kwaliteit droog kun je denken aan: te veel blijven hangen in details, halsstarrig vasthouden aan structuur, droge huid/kloven, krampen.

Melancholicus - Aarde

Koud

Bij te veel aan de kwaliteit koud kun je denken aan: niet meer tot actie komen, piekeren, koude handen en voeten.

Flegmatisch - Water

Vocht

Bij te veel van de kwaliteit vocht kun je denken aan: chaos in je hoofd en handelen, uitdijen, zware benen, oedeem.